Per què és important fer una bona revisió mèdica en nens i adults?

L’esport és salut, sempre i quan es realitzi amb seguretat i mesura. La importància de la revisió mèdica està en certificar que la pràctica esportiva és apte per nosaltres. Si pensem que només és un simple tràmit, alguna cosa estem fent malament els sanitaris a l’hora d’informar.

La majoria de federacions esportives obliguen a passar aquest reconeixement mèdic a tots els nens i nenes que realitzen esport. Tot i així, en aquells esports on no sigui obligatòria per part de la feberació, seria recomanable, ja que la prevenció és la millor manera de curar.

Si és important per als adults, encara ho és més per als nens i adolescents que vulguin iniciar-se a l’esport o bé que ja el realitzin amb regularitat. Partim de la base que un nen normalment té una bona salut, i el més probable és que a la revisió mèdica no hi trobem cap patologia. Per contra, els problemes existeixen, i s’ha de ser conscient de la importància en realitzar aquesta prova periòdicament, la detecció precoç és fonamental per a la vida del nen.

Les revisions es poden començar a fer a partir de l’edat de 5 anys, i més aviat encara en els casos en que s’hagi detectat problemes cardíacs o asma d’esforç.

Aquesta prova ens  permet conèixer l’estat de salut general i descartar anomalies de creixement o algunes patologies cardíques. L’objectiu és garantir al nen i adult que poden desenvolupar la pràctica esportiva sense posar en risc la seva salut, i en el cas de contraindicar-ne la pràctica esportiva, procedir a la seva solució terapèutica.

Aquesta prova constarà de dues fases:

La primera fase:

La valorarà un infermer/a on veurà a través d’una sèrie de mesures, la composició corporal del nen (pes, alçada, control pressió arterial, nivell d’hidratació, massa muscular, massa òssia…)

La segona fase:

Serà realitzada per un metge especialista en medicina de l’esport, el qual realitzarà un electrocardiograma en repòs, exploració física i entrevista per tal de construir una història clínica amb resultats i conclusions.

Segons l’activitat esportiva del nen i l’exigència amb què la realitzi, estarà indicada també una prova d’esforç ja que, aquí a més valorarem la resposta cardíaca del nen a nivells alts i la seva recuperació.

Així en aquest últim cas, si mantenim una periodicitat, amb el pas dels anys podrem anar valorant i comparant l’evolució del creixement, força i capacitat a l’esforç, i seràn molt útils els paràmetres per saber que aquell nen o adult, està fent un correcte entrenament i orientar-lo cap al seu màxim rendiment.

És per tot això que hem de fugir del pur tràmit federatiu per fer apte el nostre fill, i adonar-se de la importància de fer aquesta prova als menors en centres especialitzats i que es facin els reconeixements complets i adequats per poder garantir la seva salut.

Si vols més informació sobre el contingut de la revisió mèdica, clica aquí.

Esperem que t’hagi agradar l’article sobre la importància de la revisió mèdica en nens i adults.

Hola!