Tots els peus necessiten revisió d'un professional

Estudi biomecànic del peu

Podologia i podoposturologia per tots els peus i per tots els esports.

Realiztem un estudi de pressions en una plataforma amb sensors que capta i enregistra de quina forma trepitja el peu. D’aquesta manera podem fer les correccions oportunes, si cal.

A Ars Salut Esportiva, estudiem la trepitjada, la manera com el peu presiona al terra amb la força del cos i de quina manera ho fa. Fem podologia i podoposturologia per tots els peus. Això és complexe ja que no hi ha una trepitjada única i tan cert com que no a tothom li van bé les mateixes sabates. Per això, observem el peu en relació a la persona i la seva activitat, i no es fan les mateixes plantilles a tothom. El control biomecànic de pressions, és una plataforma que registra el temps, ritme, força, forma amb la que el peu trepitja. D’aquesta manera podem estudiar i comparar l’evolució del peu des del primer dia que entra amb una necessitat podològica fins que marxa amb una solució.

Quan s’ha de fer un revisió?

A Ars Salut Esportiva, recomanem fer una revisió del peu abans d’arribar a l’adolescència, idealment des de que es comença a caminar correctament amb un peu ben format, aproximadament el 3-4 anys de vida. 

Si es practica una esport amb presència de trepitjada, com còrre, es imprescindible fer una revisió. Durant l’esport, la intensitat i la força amb la que es trepitja, posa de manifest i accentua els possibles defectes del peu.

Amb quina frecuència s’ha de realitzar un estudi?

És recomanable sobre tot fer un primer estudi, posteriorment el podoloeg indicarà la frecuencia de visites.

Estudi biomecànic del peu

Quina vida tenen les plantilles?

A Ars Salut Esportiva, només posem plantilles quan cal, sempre donem l’opció a arreglar-se per altres mitjans sense accessoris, ja sigui amb exercicis o una bona recomanació de sabatilles. Ara bé quan es posen plantilles, s’han de tenir en compte :

  • Esportista: revisió i possible adaptació o rectoc anual. Dificilment la plantilla passarà de dos anys, en funció del tipus d’esport i la càrrega d’entrenament. Un esportista professional o semi professiónal canvia de plantilles anualment.
  • No esportista: tranquil·lament duren com mínim dos anys. Tot i així es recomana una revisió al any per observar que tot va bé.

Si cal posar plantilles, amb el mateix preu, tots el canvis i revisions durant el primer any seran sense cost. 

A Ars Salut Esportiva, el podòleg  i podoposturoleg és el Jordi Anguera.

Podologia i podoposturologia per tots el peus, des d’Ars, si ho desitges pots reservar i pagar la cita a través de la web.

Hola!