terapia-neural-sabadell

Terapia neural

Una teràpia per descobrir, idolora i altament eficaç

Que és la teràpia neural?

La terapia neural  del sistema nervios no només es un mètode altament eficaç per disminuir el dolor,  sinó que aconsegueix  excel·lents resultats en el tractament de diverses malalties agudes, cròniques i degeneratives. És una teràpia que permet regular i equilibrar el sistema nerviós vegetatiu injectant micra dosis d’anestèsic local (procaïna) en punts dolorosos, cicatrius, ganglis i nervis perifèrics amb el fi de restablir en l’organisme l’ordre biològic alterat per la malaltia i així aconseguir la curació.

Es tracta al pacient des del sistema nerviós, ja que tots els òrgans del nostre cos, estàn fets amb fibres nervioses per regular les seves funcions, ja que aquestes es connecten entre si posant en relació tant la part física com emocional.

Al llargb de la vida anem patint traumatismes tant físics com emocionals, causant una irritació d’aquest sistema nerviós i gravant-se al teixit. Aquest queda afectat donant lloc a possibles dolències. Per tant, la història vital del pacient és fonamental per al doctor, ja que interpretarà on pot haver quedat afectat el teixit.

Tothom pot tractar-se amb teràpia neural?

Terapia neural del sistema nervios serveis per qualsevol persona amb dolor agut, crònic, dolors musculars, amb migranya, infeccions, depresions o qualsevol afectació emocional, es pot tractar amb aquesta tècnica. No hi ha límit d’edat. Poden tractar-se fins i tot infants i dones embarassades.

Amb aquesta tècnica s’obtenen resultats excel·lents en el tractament de les cicatrius enganxades, amb adherències, que amb molt poques sessions apareixen canvis espectaculars. Tot i ser una tècnica global, té resultats molt satisfactoris com a tractament local per les cicatrius, on es millora la seva elasticitat i dolor.

La Teràpia neural és una disciplina de medicina que s’imparteix sota la supervisió del Il·lustre Col·legi de Metges de Barcelona. Cal recordar que és una disciplina present a tota Europa i Amèrica, i en alguns països està inscrita en la seguretat social del propi país.

Si vols utilitzar aquest servei, pots fer-ho a través de la nostra pàgina online i demanar cita amb el dr. Ramon Pi, que a part de metge de l’esport, és especialista en teràpia neural i president de l’Associació Mèdica de Teràpia Neural (AMTN).

Hola!