Traumatologia

Qué és la traumatologia?

La traumatologia es la branca de la medicina que s’especialitza en degeneració, malformació i els traumatismes amb les seves conseqüències. Estudien les lesions que es produeixen en l’aparell locomotor (extremitats i columna) ocasionades per accident traumàtic o no. Les lesions mes freqüents són les que afectes al sistema osteo articular, tenim per una banda les que son causades per efecte directe com fractures, luxacions, esquinços i contusions. Per l’altre banda, també tenim les lesions que són causades per l’envelliment del propi cos com degeneracions del tipus artòsic o malformacions genètiques.

El traumatòleg te tres grans missions: el diagnòstic, la vigilància i el tractament:

  • El diagnòstic permet saber que està passant, es imprescindible per poder actuar.
  • La vigilància permet controlar l’estat d’una zona, i anticipar la possible lesió o determinar el moment concret d’intervenció per part del metge.
  • El tractament, segons criteri del traumatòleg pot ser conservador del tipus farmacològic o derivat cap a la fisioteràpia. El tractament més agressiu, proposant només en última opció, és una intervenció quirúrgica.

El traumatoleg i ortopeda d’Ars Salut Esportiva és el Dr. Ramon Vives Planell.

Hola!