Imatge d'un ECG

Electrocardiograma (ECG)

Que és un electrocardiograma?

L’ECG medeix l’activitat del cor, i és la base del reconeixament cardíac, sense aquesta prova no podriem observar el cor i el seu comportament.

És una prova no invasiva, ràpida, senzilla, indolora i amb cap efecte secundari, però sobretot amb una capacitat diagnòstica d’alta precisió. ECG medeix l’activitat del cor.

Com es du a terme?

Durant la prova, es col·loquen sensors (elèctrodes) que detecten l’activitat elèctrica del cor al tòrax i, de vegades, també a les extremitats.
En general, aquests sensors es deixen només uns minuts per a que l’electrocardiograma registri les senyals elèctriques del cor. Un cop tot instal·lat, la prova només dura uns minuts, doncs és el temps necessari per captar el impulsos cardíacs en repòs.

Quins resultats ofereix?

Es una prova freqüent que s’utilitza en moltes situacions per detectar problemes cardíacs i controlar l’estat del cor. Els resultats s’obtenen inmediatament.

S’utilitza frecuentment en:

La nostre experiència

Des del inicis dArs Salut Esportiva, el 2013, utilitzem aquesta prova, juntament amb d’altres per inspeccionar la salut dels pacients en un revisió mèdica. A la vegada també s’utilitza en proves de salut més complertes, com les proves d’esforç o proves d’esforç amb gasos. Per nosaltres es tracta d’una prova imprescindible per evaluar inicialment la salut dels joves i adults que fan pràctica esportiva. Gràcies a aquesta prova hem pogut prevenir i millorar la salut de molts pacients federats i esportistes populars.

Recomanem aquesta prova dins del servei de revisió mèdica, o prova d’esforç a tothom que tingui interés en conèxer com està la seva salut per practicar esport, o simplement per tenir la seguretat que certes parts de la salut estan en ordre.

Hola!