Proves d’esforç | Qué són i per a què serveixen?

Què és una prova d’esforç?

Una tènica que serveix tant al esportista per saber com està fisicament, com a tota persona que tingui dubtes de salut cardíaca. Sempre es realitza per un metge esportiu i cardiòleg.

La prova d’esforç per rendiment i salut, és una tècnica diagnòstica que serveix per determinar l’estat de forma i salut cardiopulmonar d’un subjecte, mitjançant la mesura amb un ECG (Electro Cardio Grama) durant un esforç esportiu màxim. Es pot enfocar a descobrir alguna patologia cardíaca i/o conèixer l’estat de forma o rendiment esportiu en el que es troba la persona.

En que consisteix?

Consisteix a realitzar un esforç esportiu (pot ser tant en cinta de córrer com en bici) augmentant de forma regular i constant la intensitat de l’esforç, arribant al punt màxim d’esforç suportable pel pacient o esportista, moment en el qual acaba la prova, sempre i quan no s’hagi detectat alguna anomalia en el ritme cardíac, el qual serà motiu suficient per a detenir la prova.

Durant aquest període d’esforç, es col·loquen uns elèctrodes en el cos del pacient per realitzar un mesurament i control del pols cardíac.

En les proves d’esforç més específiques també es pot realitzar un mesurament de la quantitat d’oxigen inhalat i de l’àcid làctic acumulat.

Perquè serveix?

Com ja hem comentat anteriorment els principals objectius de les proves d’esforç són:

  • Avaluar el comportament del cor durant la realització d’un exercici  físic progressiu i detectar possibles anomalies
  • Determinar l’estat de forma de la persona mitjançant diferents paràmetres
    • Freqüència cardíaca (FC), freqüència cardíaca màxima (FC màx.), consum d’oxigen (VO2), consum d’oxigen màxim (VO2 màx.), llindar aeròbic i llindar anaeròbic. No us preocupeu, més endevant farem un article on s’explica tots els paràmetres més detalladament.

La prova d’esforç no només és útil com a prevenció. La quantitat d’informació que proporciona és bàsica per desenvolupar un pla d’entrenament efectiu i òptim en funció dels objectius, capacitats i estat de forma física. Aquesta informació l’utilitza un entrenador per millorat el rendiment del esportista.

A qui va dirigida aquest tipus de prova?

Aquesta prova esta indicada per qualsevol persona de qualsevol edat i condició física. En funció del seu estat de forma i pràctica esportiva s’utilitzarà d’una manera o d’una altra.

Per les persones que no són esportistes s’utilitzarà principalment per buscar possibles malalties cardíaques. Pel que fa als esportistes també els servirà per poder millorar el seu entrenament o veure si hi ha hagut millores respecte a l’última vegada.   

És molt important realitzar la prova a les persones que no han fet mai esport i volen començar a realitzar activitat esportiva, per poder detectar com funciona el cor durant la realització d’un esforç i descartar possibles anomalies que no es donen en repòs.

És recomanable la realització de la prova com a mínim un cop a l’any. Tot i que pels esportistes es poden fer una a l’inici de la temporada i una al final, per veure si l’entrenament ha sigut òptim i hi ha millores en l’estat de forma.

Esperem que t’hagi agradat l’articles sobre : prova d’esforç per rendiment i salut.

Si vols més informació sobre prova d’esforç t’animem que visitis la nostre web.

Des d’Ars Salut Esportiva, intentem donar totes les facilitats, per això si ho desitges pot reservar cita online.

Hola!