Avís legal

AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa l’usuari que el titular del web www.arssalutesportiva.com és la societat GLOBAL SPORTS MEDICINE, S. L. i les seves dades d’identificació són les següents:

Domicili social: c/ Arimon, 17

CP: 08202
Població:
Sabadell

CIF: B65981409

 

  1. Accés al web

L’avís legal regula l’accés i ús dels usuaris al web i té per objecte donar a conèixer els productes de l’entitat i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet.

L’accés i/o ús del web atribueix a qui hi entri la condició d’usuari i l’acceptació, sense reserves de cap mena, de totes i cada una de les presents condicions generals, així com d’aquelles altres de particulars que, si escau, regeixen la utilització del portal o dels serveis que hi estan vinculats.

L’usuari ha de llegir atentament l’avís legal i les polítiques de privacitat i de galetes quan es proposi utilitzar el web, donat que GLOBAL SPORTS MEDICINE, S. L. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de qualsevol element que integri el disseny i la configuració del web. Si no accepteu les condicions d’accés i ús, us demanem que us abstingueu d’utilitzar el web.

  1. Ús del web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del web, així com de la informació relativa als seus serveis i activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a la moral i els bons costums generalment acceptats i d’ordre públic, les condicions d’accés i ús i qualsevol altra condició establerta.

A més, es compromet a abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers o que de qualsevol forma puguin ferir, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

  1. Funcionament del web

En cas d’incompliment de les condicions d’avís legal o de les polítiques de privacitat i galetes, GLOBAL SPORTS MEDICINE, S. L. es reserva el dret a limitar, suspendre i/o excloure l’accés al web i a adoptar qualsevol mesura tècnica que sigui necessària. GLOBAL SPORTS MEDICINE, S. L. farà el possible per mantenir el web en bon funcionament, evitant errades o bé reparant i mantenint els continguts actualitzats. Ara bé, GLOBAL SPORTS MEDICINE, S. L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al web ni la inexistència d’errades en el contingut.

  1. RESPONSABILITAT

L’usuari és l’únic responsable de l’ús que es pot fer de qualsevol informació o mecanisme del web.

GLOBAL SPORTS MEDICINE, S. L. no es farà responsable de cap dany en el maquinari i/o programari de l’usuari que es derivi de l’accés i ús al web. Així mateix, tampoc es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar per l’accés i/o ús de la informació del web i en concret de les que es poden produir en sistemes informàtics o els provocats per virus o atacs informàtics, caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

L’usuari serà responsable dels danys i/o prejudicis que GLOBAL SPORTS MEDICINE, S. L. pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès a través del present avís legal, la normativa aplicable i la política de privacitat i de galetes.

  1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS (WEB ENLLAÇANT I ENLLAÇAT)

Web enllaçant:

Els tercers que tinguin la intenció d’incloure en un web un enllaç de la present pàgina hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inapropiats, il·lícits, pornogràfics, violents, etc.

En cap cas GLOBAL SPORTS MEDICINE, S. L. es fa responsable del contingut del web, ni en promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts.

Si el web enllaçant incompleix algun dels aspectes anteriors estarà obligat a suprimir l’enllaç de manera immediata.

Web enllaçat:

En aquest web es poden incloure enllaços de webs de tercers que permeten a l’usuari accedir-hi. No obstant, GLOBAL SPORTS MEDICINE, S. L. no es fa responsable del contingut d’aquests webs enllaçats, sinó que serà l’usuari l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada cop que hi accedeixi.

Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat que no implica cap suport, aprovació, comercialització o relació entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es troben.

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL SOBRE ELS CONTINGUTS

GLOBAL SPORTS MEDICINE, S.L. o els seus llicenciats són titulars de tots els drets de propietat intel·lectual sobre els continguts del  web, entenent com a tal tots els dissenys, bases de dades, programes d’ordinadors subjacents (codi font inclòs) així com els diferents elements que integren el web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, colors, etc.), estructura ordre, etc. Pel que fa amb les marques i noms comercials, són titularitat de GLOBAL SPORTS MEDICINE, S. L. o dels llicenciats.

L’ús del web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual ni industrial. L’usuari té totalment prohibit reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de o qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar-ne els continguts o els signes distintius, llevat que compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

  1. PUBLICITAT

Al web podran allotjar-s’hi continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per ser inclòs al web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.

GLOBAL SPORTS MEDICINE, S. L. no serà responsable de cap errada, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

  1. LEGISLACIÓ APLICABLE

L’avís legal es regirà i interpretarà d’acord amb la legislació espanyola.

Per resoldre qualsevol conflicte que es pugui derivar de l’accés al lloc web, es sotmetran als jutjats o tribunals pertinents de conformitat amb la normativa de consumidors i usuaris.

  1. CONTACTE

Per a qualsevol pregunta o comentari sobre el present avís legal podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic ars@arssalutesportiva.com

 

Hola!