Política de privacidad

A través d’aquesta política de privacitat GLOBAL SPORTS MEDICINE, S. L. vol informar totes les persones que accedeixin al lloc web www.arssalutesportiva.com sobre els tractaments de dades personals realitzats.

L’accés al web no requereix un registre previ. En tot cas, l’usuari quan hi navega accepta totalment la present política de privacitat i de galetes.

Abans d’enviar qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquest web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat amb la finalitat de presentar el consentiment escrit i informat per al tractament de les dades.

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, GLOBAL SPORTS MEDICINE, S. L. informa:

RESPONSABLE: Marc Folch Exposito

GLOBAL SPORTS MEDICINE, S. L.

B65981409

c/ Arimon, 17 – 08202 Sabadell

ars@arssalutesportiva.com

FINALITAT I CONSERVACIÓ DE LES DADES

GLOBAL SPORTS MEDICINE, S. L. tractarà les dades dels usuaris conforme a les finalitats següents:

  • Gestionarà l’ús de les funcions posades a disposició a través del lloc web. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i/o de negoci entre l’usuari i GLOBAL SPORTS MEDICINE, S. L. Per al cas que les sol·licituds efectuades per un usuari no mantinguin una relació contractual, les dades es conservaran fins a haver resolt aquesta sol·licitud.
  • Mantindrà informats els usuaris mitjançant comunicacions comercials sobre serveis i novetats de GLOBAL SPORTS MEDICINE, S. L.
    L’usuari només rebrà aquestes notificacions comercials en cas que ho accepti i fins al moment en què en retiri el consentiment o n’exerceixi el dret d’oposició.
  • Reservarà les cites en línia amb els pacients. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i/o de negoci entre l’usuari i GLOBAL SPORTS MEDICINE, S. L.

LEGITIMACIÓ

Consentiment de l’interessat

DESTINATARIS

Les dades dels usuaris no se cediran a tercers excepte per obligació legal.

DRETS

En qualsevol moment l’usuari podrà exercir gratuïtament els seus drets de accés, rectificació, oposició o supressió de les dades, així com els altres drets regulats al Reglament (UE) 679/2016, és a dir: el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament, mitjançant l’escrit acompanyat d’una còpia del DNI o document vàlid que l’identifiqui a GLOBAL SPORTS MEDICINE, S. L., al carrer d’Arimon, 17 – 08202 Sabadell o a la següent adreça de correu electrònic: ars@arssalutesportiva.com

GLOBAL SPORTS MEDICINE, S. L. informa l’usuari que, si ho creu convenient, té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control.

ÉS OBLIGATORI PROPORCIONAR TOTA LA INFORMACIÓ SOL·LICITADA A L’APARTAT DE CONTACTE?

Respecte als formularis del web, l’usuari ha d’omplir les caselles marcades com a requerit. No omplir les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que GLOBAL SPORTS MEDICINE, S. L. no pugui atendre’n les sol·licituds i, en conseqüència, GLOBAL SPORTS MEDICINE, S. L. quedarà exempt de tota responsabilitat per no prestar els serveis sol·licitats o prestar-los de manera incompleta.

Les dades personals que l’usuari facilita a GLOBAL SPORTS MEDICINE, S. L. han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui al dia i segui correcta.

QUINES MESURES DE SEGURETAT TÉ IMPLANTADA L’EMPRESA?

GLOBAL SPORTS MEDICINE, S. L. informa que el tractament de les dades personals es fa en tot moment d’acord amb la normativa aplicable sobre la protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

 

GLOBAL SPORTS MEDICINE, S. L. disposa de les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’usuari i n’evitin l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades, ja siguin provinents de l’acció humana o del medi físic o natural, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.

Hola!